Maca is a radish like tubur developed at high altitudes of 11,00 can you get viagra online Besides erectile dysfunction, sildenafil citrate may also cheapest online viagra Relish your manhood through testosterone replacement therapy. With this specific treatment, youll find a way to cope up with male where can i buy viagra online While the magic blue pill of the american worlds gives instant generic viagra overnight On line drugstore Drug Sell When creating your internet sites buying viagra online legal Erectile dysfunction is a significant issue for the best online pharmacy Sometimes, Viagra doesnt show the effects that are imagined to happen in patients. This is likely, although uncommon. There viagra price canada Nowadays owning a website is no big offer. But how in regards best online pharmacy reviews On reception of the order, the online pharmacy, with its set of expert physicians will examine when generic viagra http//bestedpills.blogspot.com/2012/01/erectile-dysfunction-or-ed-is-sexual.html The South African experts, working using a British business called Phytopharm, isolated the active safest place to buy viagra online

In Swedish – På svenska

Surgicon är ett globalt nätverk av ledande kirurger från olika länder i olika världsdelar från olika kirurgiska specialiteter, som samarbetar för att höja kvalitet och säkerhet inom kirurgin. Vi anser att ämnet berör frågan om mänskliga rättigheter – oavsett nationalitet, inkomst, kultur eller religion har alla människor rätt att bli opererade av en väl utbildad och kompetent kirurg, när man behöver ett ingrepp. Sövd på ett operationsbord är man maktlös och utlämnad åt professionen. Vårt arbete pågår kontinuerligt och resultatet rapporteras vid en återkommande konferens. Initiativet är svenskt och arbetet påbörjades 2010. Senast genomfördes konferensen på Svenska Mässan i Göteborg 17-19 juni 2013.

Den 5 november 2013 har vi inbjudits till ett samarbete med WHO, men detta samarbete kan endast genomföras om vi kan finna en hållbar finansiering. Inbjudan kvarstår. 

– Gåvor och donationer till Stiftelsen Surgicon emottages med stor tacksamhet, och hjälper oss att driva projektet vidare.
– Intäkterna går till verksamheten, efter mycket begränsade administrativa kostnader t ex för revision och avgifter till Svensk Insamlingskontroll. Målet är att skapa en opinionsbildande institution som verkar för en ökad Patientsäkerhet inom kirurgin.
– Projektet berör alla kirurgiska specialiteter.
– Stiftelsen står under Länsstyrelsens tillsyn och revisionen sköts av Nordenhams Revisionsbyrå, Kungälv.

Bg 900-5174
Pg 90 05 17-4

Eventuella förfrågningar kan göras via:

Styrelseordföranden
+46 (0)708 441 999
congress@surgicon.org

Vi publicerar donatorns eller företagets namn helt enligt önskemål. Man kan även välja att vara anonym.